Výrobky a služby

DVOJKOLÍ

Dvojkolí nesou celou tíhu kolejového vozidla při rychlostech až 450 km/h. Každé dvojkolí je tedy komponentem s klíčovým vlivem na bezpečnost kolejového vozidla.

Více

KOLA

Kola jsou nezbytným komponentem každého typu kolejového vozidla. Každé kolo se musí nejen dovedně vyrobit, ale ještě před tím inteligentně zkonstruovat.

Více

NÁPRAVY

Náprava je tvarovaná ocelová hřídel, které slouží k upevnění kol nebo ozubených kol. Náprava zachycuje brzdné a akcelerační síly a také tíhu vozidla.

Více

NÁHRADNÍ DÍLY

Kolejová vozidla v provozu potřebují pravidelnou výměnu opotřebovaných součástí. Náhradní díly tedy představují významnou část výroby GHH-BONATRANS.

Více

TLUMIČE HLUKU

Snížení vibrací (a tím také hluku) kol v provozu se zajišťuje pomocí speciálně vyvinutých tlumičů hluku, které se osazují na kola.

Více

SLUŽBY

Naše schopnosti v oblasti konstrukce a výroby a prvotřídní zařízení a přístroje nám umožňují nabídnout servis dvojkolí během jednoho zásahu.

Více

RECYKLACE

Efektivní recyklace je důležitou součástí naší výroby a zajišťuje ekologické zpracování šrotu a kovonosných odpadů včetně těch kontaminovaných ropnými látkami.

Více