Výzkum a vývoj

INOVATIVNÍ VÝROBKY

Během dvou století jsme nabyli vysoké úrovně odborných znalostí, která nám umožňuje reagovat na všechny výzvy týkající se řešení dvojkolí.

Více

DESIGN NOVÝCH VÝROBKŮ

GHH-BONATRANS má k dispozici tým zkušených odborníků, kteří mají potřebné znalosti pro přípravu a ověření kompletního návrhu nových výrobků.

Více

LABORATOŘE

Naše mechanické, metalografické, nedestruktivní a únavové zkušebny nám umožňují všechny standardní zkoušky v souladu s nejpřísnějšími parametry.

Více