Servis

SLUŽBY

KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI A ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme nezávislé odborné posudky dvojkolí a částí dvojkolí (návrh výrobku, konstrukce, výpočty, metalografická analýza, NDT atd.). Všem zákazníkům vstupujícím na nové trhy poskytujeme profesionální poradenství a podporu v podobě konstrukce výrobku, kapacit zkušeben a zkušenosti s certifikacemi a homologacemi. Jsme připraveni navrhnout a dodat modernizaci stávajících železničních vozidel. Naši specialisté mohou pomoci při uvedení nových nebo renovovaných výrobků do provozu.

Zkušební laboratoře GHH-BONATRANS jsou akreditovány tak, aby poskytovaly všechny nezbytné zkoušky potřebné pro certifikaci výrobku. Zajišťujeme také měření úrovně hluku a hodnocení opatření pro snížení hluku. Dokumentace výrobků dodaných GHH-BONATRANS je zákazníkům k dispozici online.

Optimalizovaná koncepce údržby pro snížené LCC

GHH-BONATRANS doprovází své zákazníky během celého životního cyklu produktových řešení a zároveň neustále rozšiřuje své servisní kapacity. Údržba těchto technicky náročných výrobků a systémů vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a specifické znalosti. Naše ověřené kompetence v oblasti konstrukce a výroby i prvotřídní zařízení a přístroje nám umožňují nabídnout kompletní servis dvojkolí během jednoho zásahu.

Našim zákazníkům pomáháme snižovat LCC optimalizací údržby výrobku a poskytováním přesného sledování výrobků v provozu (včetně dálkového sledování na soupravách metra). Činnosti preventivní a nápravné údržby zahrnují demontáž dvojkolí, kontrolu a opravu kol, náprav, obručí, pryžových segmentů, ložisek, brzdových kotoučů, převodovek a nátěrů a opětovnou montáž dvojkolí. Sledujeme mechanické poškození komponent a zajišťujeme jejich opravy, včetně reprofilace kol, nedestruktivního zkoušení náprav a dalších oprav.

Široký rozsah služeb
 • Opravy dvojkolí, kol, náprav (v rámci záruky i po záruce)
 • Preventivní a nápravná údržba dvojkolí včetně převodovek a ložiskových jednotek
 • Generální opravy nápravnic pro samostatná kola a pojezdového ústrojí
 • Výměna kolových obručí
 • Nedestruktivní zkoušení a kontroly rozměrů kol, náprav a komponent kol
 • Pokovování náprav a sedel ložisek
 • Modernizace dvojkolí (včetně snižování hluku)
 • Odborné a technické poradenství
 • Školení koncového zákazníka
 • Technická spolupráce při uvádění do provozu
 • Homologační zkoušky ve vlastních akreditovaných laboratořích
 • Online dokumentace k výrobku
 • LCC a RAMS