Nápravy

BEZ NÁPRAVY NENÍ DVOJKOLÍ…

OCHRANA PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

S ohledem na náklady životního cyklu soustřeďujeme své úsilí na ochranu nápravy a její životnosti již od fáze vývoje. Naše technologické znalosti a dlouhodobé zkušenosti z výroby dvojkolí nám poskytují jistotu při vývoji a aplikaci vylepšení náprav, které zvyšují bezpečnost a spolehlivost.

Důkazem úsilí a kompetence v oblasti výzkume a vývoje náprav je indukčně kalená náprava BONAXLE®. Jde o skutečně nejpokročilejší a nejkomplexnější řešení nápravy, které je na trhu k dispozici. Jako jednotlivé prvky ochrany mohou sloužit ošetření povlakem molybdenu, válečkování nebo celá škála speciálních nátěrů.

Klíčem je přesnost

GHH-BONATRANS dodává nápravy, které jsou součástí dvojkolí, i samostatné nápravy pro montáž dvojkolí u zákazníka (např. pokud si zákazník montuje pohon nebo pokud se nápravy použijí pro výměnu). Nápravy pro osobní dopravu, často vysokorychlostní, se vyznačují vysokou přesností zpracování a důmyslným systémem řízení kvality.

Nápravy se často dodávají s podélným vývrtem, který umožňuje snadnou diagnostiku za provozu a snižuje hmotnost dvojkolí. Při konstrukci a vývoji nápravy se musí dodržet velmi různorodé mezinárodní normy.

Dodáváme nápravy pro všechna použití
  • Hnací a nehnací nápravy
  • Nápravy s dalšími sedly (až se 6 sedly)
  • Celistvé nápravy, nápravy s částečným nebo úplným podélným vývrtem, nápravy se závitem
  • Indukčně kalená náprava BONAXLE®
  • Nápravy s povlakem molybdenu
  • Válečkované nápravy
  • Nápravy se speciálními nátěry

PŘÍKLADY