Kola

Zdokonalujeme kolo již více než 200 let

NÍZKÁ ÚROVEŇ OPOTŘEBENÍ I HLUKU

Optimalizované náklady životního cyklu každého komponentu udržují konkurenceschopnost železniční dopravy. Díky vylepšeným jakostem oceli a nejmodernějšímu tepelnému zpracování zajišťujeme snížené opotřebení kol i obručí. Kola konstruujeme tak, aby vydržela rostoucí zatížení nápravy a aby umožňovala vyšší počet reprofilací. Umíme a jsme připraveni uzpůsobit systémy pro tlumení hluku tak, aby splnily vysoká očekávání.

Naše rodina pryží odpružených kol je dalším dokladem o neustálém vývoji a zlepšování našich výrobků. Díky řešení účinků styku mezi kolem a kolejnicí umožňují pryží odpružená kola výrazné snížení úrovně hluku a zvyšování pohodlí.

Kola: základní prvek kolejových vozidel

Kola jsou nezbytným komponentem každého typu kolejového vozidla a jsou v centru našeho zájmu a pozornosti. GHH-BONATRANS je jedním z předních světových výrobců kol pro všechny druhy kolejových vozidel s historií výroby sahající až do roku 1808. Naše kola nesou vysokorychlostní i klasické vlaky, vozy metra, tramvaje, lokomotivy i nákladní vozy ve více než 80 zemích na 5 kontinentech. Na železniční trh jsme dodali již více než 8 miliónů celistvých kol a 160 tisíc pryží odpružených kol.

Požadavky zákazníků i technických norem neustále rostou. Pro zajištění hladkého a efektivního průběhu železniční dopravy se každé kolo musí nejen dovedně vyrobit, ale ještě před tím chytře navrhnout a zkonstruovat. A právě v této oblasti vynikáme díky dlouhodobě budované odbornosti a hluboké znalosti podepřené špičkovými středisky výzkumu a vývoje.

Dodáváme kola pro všechna použití
  • Speciální kola pro vysokorychlostní vlaky
  • Kola se systémy tlumení hluku
  • Pryží odpružená a vysoce odpružená kola
  • Lokomotivní kola o velkém průměru
  • Kola zpevněná kuličkováním
  • Napěťově a tepelně optimalizovaná kola
  • Speciální kola pro doly nebo pomocná kola

PŘÍKLADY