Konstrukce nových výrobků

Konstrukce Nových Výrobků

Představení konstrukčního oddělení

GHH-BONATRANS má k dispozici tým zkušených odborníků, kteří mají potřebné znalosti pro přípravu vlastního návrhu dvojkolí a jeho komponent pro osobní (od městské až po vysokorychlostní) a nákladní dopravu. Zvláštní pozornost je věnována speciálním požadavkům zákazníků. Jsme schopni zpracovat kompletní návrh nových výrobků, výkresovou dokumentaci, ověřit konstrukci výpočty a programy homologačních zkoušek.

Zpracování výkresové dokumentace

Využíváme software Autocad a Ansys, alternativně pak 3D software Solidworks. Návrh probíhá v souladu s požadavky zákazníka a příslušných norem, například dle norem EN, AAR, GOST, IS a mnoha dalších.


Výpočtové metody

GHH-BONATRANS provádí ověřování konstrukcí jak analyticky (například pevnostní výpočty náprav), tak metodou konečných prvků „MKP“ (například pevnostní návrhy kol). Máme zkušenosti s návrhem a výpočty dle norem EN, AAR nebo OST. Naši specialisté také vyvinuli speciální výpočtové postupy, například pro návrh dle AAR S-669, termomechanickou analýzu brzděných kol, nebo výpočty pryží odpružených kol včetně vlivu pryžových segmentů.

Zpracování výkresové dokumentace

GHH-BONATRANS má k dispozici veškeré zkušební zařízení potřebné pro provedení homologačních zkoušek kol a náprav, například:

  • Zkoušky jakosti materiálu
  • Zkoušky pro ověření únavových vlastností (jak na malých vzorcích, tak 1:1)
  • Zkoušky pro ověření zbytkových pnutí v nápravách i kolech
  • Brzdné zkoušky kol

Vlastní kroky návrhu nových výrobků

Vlastní návrh obsahuje všechny nutné kroky pro úspěšné zpracování nové konstrukce, jako jsou:

1

Posouzení poptávky

Dle technických specifikací zákazníka.

2

Upřesnění otevřených bodů zadání

Ve spolupráci se zákazníkem.

3

Vizualizace návrhu

Zpracování předběžné výkresové dokumentace.4

Ověření návrhu pevnostními výpočty

Analyticky i metodami MKP.

5

Detailní návrh

Zpracování finální výkresové dokumentace, včetně upřesnění značení a nátěrových systému pro antikorozní ochranu.

6

Ověření návrhu homologačními zkouškami

Dle jednotlivých norem.