Dvojkolí

ŘEŠENÍ V OBLASTI DVOJKOLÍ

ÚPLNÝ SORTIMENT A KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Jako přední evropský konstruktér a výrobce dvojkolí dodává GHH-BONATRANS hlavním železničním společnostem a výrobcům kolejových vozidel úplný sortiment prvotřídních výrobků a spolehlivých řešení, jako například železniční dvojkolí pro vysokorychlostní vlaky a lokomotivy, nízkopodlažní řešení pro městské dráhy včetně pryží odpružených kol a řešení pro tlumení hluku.

Nejenže vyrábíme řešení na nejvyšší možné úrovni, ale také konstruujeme své výrobky společně s našimi zákazníky a řídíme se konkrétními požadavky podvozku, modulů pohonu a brzd. Dvojkolí přizpůsobujeme metrovému i normálnímu rozchodu, omezenému prostoru, vysokým zatížením nebo náročným podmínkám provozu. V neposlední řadě poskytujeme kompletní poprodejní servis.

Dvojkolí: bezpečnost, komfor, optimalizované náklady

Jako rozhraní mezi vlakem a železniční infrastrukturou nesou dvojkolí celou tíhu kolejového vozidla při rychlostech až 450 km/h. Každé dvojkolí je tedy komponentem s klíčovým vlivem na bezpečnost kolejového vozidla. Dvojkolí převážejí cestující a často se pohybují v hustě osídlených oblastech. Stále důležitější roli proto hraje pohodlí cestujících i ohled na kvalitu života a životního prostředí.

Přeprava nákladu a cestujících je služba jako každá jiná, a proto pomáháme železniční přepravě, aby zůstala konkurenceschopná vůči jiným druhům dopravy. Toto a mnohá další hlediska jsou zajištěna díky robustní a v provozu osvědčené konstrukci produktů, přísným standardům kvality výroby a promyšlenému systému údržby.

Odbornost předávaná z generace na generaci

GHH-BONATRANS představuje významnou část historie vývoje a výroby dvojkolí. K postupnému vývoji dvojkolí přispěly celé generace skutečných odborníků. - V průběhu více než dvousetleté historie výroby dvojkolí jsme nabyli bezkonkurenčních odborných znalostí, které neustále posilujeme investicemi do vlastního výzkumu a vývoje, špičkových technologií a do nových a inovativních řešení, která se pravidelně zavádějí do našeho průmyslového odvětví.

Dodávky dvojkolí pro všechna použití
  • Dvojkolí pro vysokorychlostní vozidla
  • Nízkopodlažní dvojkolí se samostatnou nápravnicí a pryží odpruženými koly
  • Hnací a nehnací dvojkolí pro osobní vozidla
  • Dvojkolí s tlumiči hluku osazenými na kolech
  • Kompletní lokomotivní dvojkolí
  • Napěťově a tepelně optimalizovaná dvojkolí, včetně použití pro těžkou nákladní dopravu

Příklady