Péče o zaměstnance

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Jako jedna ze společností s vedoucím postavením na trhu si uvědomujeme, že naší hlavní konkurenční výhodou jsou kvalifikovaní, motivovaní a profesionální zaměstnanci. Jejich smysl pro týmovou práci a vášeň pro dvojkolí mají zásadní vliv na vytvoření pozitivního a inspirativního pracovního prostředí.

Pro efektivní a přátelskou spolupráci je klíčová úcta jednoho k druhému a přátelské vztahy. Fyzické a duševní zdraví i rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem u našich zaměstnanců bereme také vážně.

Našim zaměstnancům proto poskytujeme různé společenské a zdravotní programy a pozitivně ovlivňujeme různé aspekty jejich pracovního a osobního času. Podporujeme interní aktivity organizované ve prospěch zaměstnanců a do programů pro naše zaměstnance zahrnujeme také vnější aktivity. Rádi je podpoříme v jejich osobním rozvoji, dalších kariérních krocích a v jejich oblastech zájmů. Jsme však také připraveni podpořit naše kolegy a pomoci jim během těžkých životních situací.


Rozsah zaměstnaneckých výhod

GHH-BONATRANS poskytuje zaměstnancům široký rozsah výhod, zahrnující:

 • Jeden týden dovolené navíc
 • Příspěvek na stravování (v rámci interních stravovacích zařízení)
 • Příspěvek na životní pojištění
 • Rekondiční pobyty
 • Vitamínové programy
 • Životní a pracovní výročí, ocenění atd.

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Školení a vzdělávání zaměstnanců hraje zásadní roli při rozvoji společnosti a řízení lidských zdrojů.

 • Profesionální certifikace, oprávnění a povolení nezbytná pro provádění jednotlivých prací (např. řízení jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku, vazačské práce, svařování, práce ve výškách atd.)
 • Povinný vzdělávací program v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí
 • Školení ohledně nové legislativy
 • Interní vzdělávání v základních technických znalostech
 • Sociální dovednosti
 • Počítačové dovednosti
 • Cizí jazyky
 • Semináře a konference

Firemní kultura

Základní pravidla vnitřního chování v rámci společnosti jsou zakotvena v dokumentech Etického kodexu společnosti a Pracovního řádu. Jak již bylo uvedeno výše, podporujeme všechny činnosti, které vedou k vytvoření příjemného a motivujícího pracovního prostředí. Ceníme si zpětné vazby od našich zaměstnanců ohledně pracovních postupů, předpisů a kultury a snažíme se realizovat hodnotné nápady. Podporujeme širokou škálu společenských a sportovních akcí pro zaměstnance a jejich rodiny, abychom se mohli setkávat mimo pracoviště a dovědět se více jeden o druhém a o našem soukromém životě. Akce firemní kultury zahrnují:

 • Ocenění nejlepších zaměstnanců a setkání s managementem
 • Setkání a komunikace s bývalými zaměstnanci
 • Ples BONATRANS
 • Dny otevřených dveří
 • Velký den BONATRANS
 • Triatlonový závod BONATRANS
 • Mikulášské setkání pro děti zaměstnanců atd.

Setkání bývalých zaměstnanců
12.10.2022
V říjnu se uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců BONATRANS GROUP a.s., na které dorazilo cca 150 důchodců a ...
Ocenění Zaměstnavatel regionu 2022: 3. místo
15.6.2022
BONATRANS GROUP a.s. získal 3. místo v soutěži „Zaměstnavatel REGIONU 2022 Moravskoslezského kraje“, v kategorii ...
BONAGRANTY
31.5.2019
V letošním roce jsme přerozdělili více než 200 000Kč na projekty našich zaměstnanců. Projekt Bonagranty na podporu a ...
MČR ve stolním tenise vozíčkářů
30.5.2016
Ve dnech 26. - 29. 5.2016 proběhl za pomoci BONATRANS již XXII. ročník MČR ve stolním tenise vozíčkářů jednotlivců a ...